MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Duurzaamheid kent veel gezichten.

 

We zetten ons al tientallen jaren in voor duurzaamheid en proberen bij onze dagelijkse activiteiten zo weinig mogelijk hulpbronnen te gebruiken en efficiënt te werken. We beperken duurzaamheid echter niet tot ecologie en klimaatbescherming: waarden van algemeen welzijn zoals menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid vormen evenzeer een vast bestanddeel van de waarden van Gunz.

Klimaatbescherming

Menselijke waardigheid

Solidariteit

Gerechtigheid

KLIMAATBESCHERMING

Ons hoofddoel op dit gebied: geen onnodige middelen verbruiken. In dit opzicht zijn we altijd al een voorbeeld geweest. Van moderne gebouwen, installaties en machines tot een zuinig wagenpark.

De afgelopen jaren hebben we in tal van andere duurzame maatregelen geïnvesteerd:

  • Volledige verlichting in Mäder (AT) en Maagdenburg (DE) omgebouwd naar led → 80 procent verlichtingsenergie bespaard
  • Verwarming met een warmtepomp in Mäder (AT) en in Maagdenburg (DE)
  • Elektrisch gebruik van de vorkheftrucks; voortdurende omschakeling op energiebesparende lithium-ion-technologie
  • Fotovoltaïsche installatie in Mäder (AT) dekt de helft van de energiebehoefte, in Maagdenburg (DE) het dubbele; alleen inkoop van groene stroom; overschotten worden teruggeleverd aan het openbare energienet
  • Moderne stretchfolie voor het vastzetten van ladingen → vermijding van 100 ton kunststofafval per jaar
  • Het transport wordt grotendeels door onszelf georganiseerd; door deze en andere maatregelen, zoals een optimale benutting van de pallets, worden duizenden vrachtwagenritten voorkomen

Wij zijn al meerdere jaren partner van "turn to zero" en onderscheiden als klimaatneutrale bedrijfsvestigingen.
Ondanks grote inspanningen kunnen CO2-emissies niet volledig worden voorkomen. Wij neutraliseren dit echter met hoogwaardige klimaatcertificaten en zijn daardoor 100 procent CO2-neutraal.
De onvermijdelijke CO2-emissies uit de ”turn to zero”-balans hebben wij recentelijk gecompenseerd met onze deelname aan de volgende klimaatbeschermingsprojecten:
“Project Nicaragua – communautaire herbebossing”
“Project Roemenië – kringloopeconomie door plasticrecycling”
“Project India – water en klimaat”
We zijn er erg trots op om deel uit te mogen maken van deze fantastische projecten.

MENSELIJKE WAARDIGHEID & FAIRTRADE

We zien eerlijke handel niet als een marketingproject, maar als een onderdeel van onze familiefilosofie.

Helaas is de cacaoteelt de zwakste schakel in de toeleveringsketen. We vinden dat dit harde werk eerlijk moet worden beloond en hebben daarom in 2017 besloten om te gaan samenwerken met Fairtrade Oostenrijk. We hadden ons toen tot doel gesteld het hele praline- en chocoladeassortiment om te schakelen op Fairtrade-cacao. Twee jaar later was het zover: 200 producten werden herzien en 15 verschillende leveranciers in heel Europa werden overtuigd. Met de volledige omschakeling van ons praline- en chocoladeassortiment op Fairtrade-cacao werden we de grootste partner van Fairtrade Austria op dit gebied.

Onze producten worden in meer dan 100 landen over de hele wereld op de markt gebracht en het Fairtrade-logo wordt elk jaar op 40 miljoen verpakkingen aangebracht. Veel mensen komen daardoor voor het eerst in aanraking met Fairtrade. We zijn blij dat Fairtrade ons hier als een belangrijke ambassadeur erkent.

De extra kosten van ongeveer 1 miljoen euro per jaar worden door onszelf gedragen. We willen deze toegevoegde waarde van onze producten niet aan onze klanten doorberekenen. Veel liever stellen we hier een voorbeeld van verantwoordelijkheidsgevoel en eerlijkheid.

SOLIDARITEIT & GERECHTIGHEID

In ons Gunz Solidariteitsfonds wordt jaarlijks 100.000 euro gestort. Hiermee worden in de eerste plaats werknemers gesteund die met persoonlijke tegenslag worden geconfronteerd. Wat in het eigen bedrijf niet wordt opgebruikt, geven we door aan maatschappelijke instellingen.

Een van de jarenlange partners is de Schulheim Mäder, een school voor dagonderwijs en therapiecentrum voor kinderen met een handicap. Daarnaast worden organisaties in Vorarlberg gesteund die mensen en gezinnen in nood ondersteunen. We schenken ook producten aan de Vorarlbergse instelling “Tischlein Deck Dich”, die gratis levensmiddelen uitdeelt aan mensen in nood.