MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Duurzaamheid kent veel gezichten.

 

Wij streven reeds decennia duurzaamheid na. In ons dagelijks werk en handelen is het heel belangrijk dat we de grondstoffen van onze natuur zo goed mogelijk beschermen. We zien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als meer dan milieubescherming alleen: Ook waarden van algemeen belang zoals menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid vormen een integraal onderdeel van onze sociale waarden.

Milieubescherming

Menselijke waardigheid

Solidariteit

Gerechtigheid

MILIEUBESCHERMING

Het primaire doel van milieu- en klimaatbescherming is het behoud van grondstoffen en het bevorderen van een bewuste omgang met de natuur. Het doel van iedereen is een gezonde ecologie. Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen hebben we de afgelopen jaren tal van duurzame maatregelen doorgevoerd. Constante reflectie brengt ons steeds verder op ons pad. Zo worden er voortdurend nieuwe maatregelen toegevoegd.

Inzicht in reeds geïmplementeerde maatregelen:

  • Volledige verlichting in Mäder (AT) en Maagdenburg (DE) omgebouwd naar led → 80 procent verlichtingsenergie bespaard
  • Verwarming met een warmtepomp in Mäder (AT) en in Maagdenburg (DE)
  • Elektrisch gebruik van de vorkheftrucks; voortdurende omschakeling op energiebesparende lithium-ion-technologie
  • Fotovoltaïsche installatie in Mäder (AT) dekt de helft van de energiebehoefte, in Maagdenburg (DE) het dubbele; alleen inkoop van groene stroom; overschotten worden teruggeleverd aan het openbare energienet
  • Moderne stretchfolie voor het vastzetten van ladingen → vermijding van 100 ton kunststofafval per jaar
  • Het transport wordt grotendeels door onszelf georganiseerd; door deze en andere maatregelen, zoals een optimale benutting van de pallets, worden duizenden vrachtwagenritten voorkomen

Gemeenschappelijk doel: Klimaatbescherming

Wij zijn al meerdere jaren deel van de 'turn to zero' community. Samen met tal van andere bedrijven hebben we het gemeenschappelijke doel om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

 

Ondanks grote inspanningen kunnen CO2-emissies niet volledig worden voorkomen. Op deze manier willen we op een andere manier een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatbescherming. In samenwerking met turn to zero ondersteunen we elk jaar hoogwaardige, gecontroleerde en gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

 

Onlangs konden we de volgende projecten ondersteunen:

We zijn er erg trots op om deel uit te mogen maken van deze fantastische projecten.

MENSELIJKE WAARDIGHEID & FAIRTRADE

We zien eerlijke handel niet als een marketingproject, maar als een onderdeel van onze familiefilosofie.

Helaas is de cacaoteelt de zwakste schakel in de toeleveringsketen. We vinden dat dit harde werk eerlijk moet worden beloond en hebben daarom in 2017 besloten om te gaan samenwerken met Fairtrade Oostenrijk. We hadden ons toen tot doel gesteld het hele praline- en chocoladeassortiment om te schakelen op Fairtrade-cacao. Twee jaar later was het zover: 200 producten werden herzien en 15 verschillende leveranciers in heel Europa werden overtuigd. Met de volledige omschakeling van ons praline- en chocoladeassortiment op Fairtrade-cacao werden we de grootste partner van Fairtrade Austria op dit gebied.

Onze producten worden in meer dan 100 landen over de hele wereld op de markt gebracht en het Fairtrade-logo wordt elk jaar op 40 miljoen verpakkingen aangebracht. Veel mensen komen daardoor voor het eerst in aanraking met Fairtrade. We zijn blij dat Fairtrade ons hier als een belangrijke ambassadeur erkent.

De extra kosten van ongeveer 1 miljoen euro per jaar worden door onszelf gedragen. We willen deze toegevoegde waarde van onze producten niet aan onze klanten doorberekenen. Veel liever stellen we hier een voorbeeld van verantwoordelijkheidsgevoel en eerlijkheid.

Cacaoboer aan het werk

SOLIDARITEIT & GERECHTIGHEID

Meisje van de school thuis schildert een foto

In ons Gunz Solidariteitsfonds wordt jaarlijks 100.000 euro gestort. Hiermee worden in de eerste plaats werknemers gesteund die met persoonlijke tegenslag worden geconfronteerd. Wat in het eigen bedrijf niet wordt opgebruikt, geven we door aan maatschappelijke instellingen.

Een van de jarenlange partners is de Schulheim Mäder, een school voor dagonderwijs en therapiecentrum voor kinderen met een handicap. Daarnaast worden organisaties in Vorarlberg gesteund die mensen en gezinnen in nood ondersteunen. We schenken ook producten aan de Vorarlbergse instelling “Tischlein Deck Dich”, die gratis levensmiddelen uitdeelt aan mensen in nood.