Opmerking over gebruik van geslacht

Omwille van de betere leesbaarheid zijn in deze tekst geen verschillende geslachtsvormen (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) gebruikt. Alle persoonsbeschrijvingen gelden in dezelfde mate voor álle geslachten. In deze context merken we op dat respect voor anderen weerspiegeld wordt in ons gedrag. Daarom houden wij bij Gunz vast aan waarden als eigenheid, integriteit, gerechtigheid en solidariteit. Wij benaderen iedereen op gelijk niveau en houden onze waarden met volle overtuiging in de omgang met medewerkers en zakenpartners hoog. Dat achten wij nuttiger dan halfslachtig onderscheid in geslacht te maken en daardoor de leesbaarheid van teksten te verslechteren. Hartelijk dank voor uw begrip.