+43 5523 63636-0
Home Duurzaamheid Algemeen welzijn

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zetten ons al tientallen jaren in voor duurzaamheid en proberen bij onze dagelijkse activiteiten zo weinig mogelijk hulpbronnen te gebruiken en efficiënt te werken. We beperken duurzaamheid echter niet tot ecologie en klimaatbescherming: waarden van algemeen welzijn zoals menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid vormen evenzeer een vast bestanddeel van de waarden van Gunz.

Klimaatbescherming

Ons hoofddoel op dit gebied: geen onnodige middelen verbruiken. In dit opzicht zijn we altijd al een voorbeeld geweest. Van moderne gebouwen, installaties en machines tot een zuinig wagenpark.

Menselijke waardigheid en eerlijke handel

Binnen twee jaar zijn we voor ons hele praline- en chocoladeassortiment overgeschakeld op Fairtrade-cacao. Daardoor zijn we nu de grootste partner van Fairtrade Oostenrijk op dit gebied.

Solidariteit

In het Gunz Solidariteitsfonds wordt jaarlijks 100.000 euro gestort. In de eerste plaats steunen we hierbij werknemers die met persoonlijke tegenslag worden geconfronteerd. Wat in het eigen bedrijf niet wordt opgebruikt, wordt doorgegeven aan maatschappelijke instellingen.

Rechtvaardigheid

Voor ons zijn werknemers mensen, geen kostenposten. Ze zijn het kapitaal van onze onderneming.