Om deze website optimaal te laten functioneren en continue te verbeteren gebruiken wij COOKIES. Gelieve u de COOKIES te accepteren om alle funktionaliteiten en toepassingen van deze website te gebruiken. Verdere informatie betreffende COOKIES vindt u hier. Ik ben het ermee eens
+43 5523 63636-0

Solidariteit

Ons solidariteitsfonds wordt jaarlijks met 100.000 € gespekt en komt ten goede aan werknemers en hun gezinnen die het slachtoffer worden van rampspoed. Wanneer onze werknemers geen beroep doen op deze fondsen, geven we het geld graag aan sociale instellingen en aan andere personen die in onze regio door rampspoed getroffen worden.

Verder geven we ook arbeidstaken door aan sociale werkplaatsen. Bij pro mente Dornbirn vinden mensen met een mentale beperking gepast werk en begeleiding. Aan hen konden we in 2017 17.000 € overmaken voor verpakkingsactiviteiten.

We steunen het McDonald’s Kinderfonds door het doneren van goederen.

We schenken ook producten aan Tischlein Deck Dich, een stichting uit Vorarlberg die gratis levensmiddelen uitdeelt aan behoeftige mensen.

In 2017 werd onder andere ook de Mäder-school (dagonderwijs en therapiecentrum voor kinderen met een beperking) voor hun voorbeeldig werk ondersteund met een bedrag van 25.000 € uit ons solidariteitsfonds.

Foto v.l.n.r. Werner Gunz, directrice Maria Bauer-Debois (Mäder-school), zaakvoerder Mag. Arnt Buchwald (Mäder-school), Simone Gunz

Gesubsidieerde werknemers met een beperking

In Oostenrijk zijn werkgevers verplicht om per 25 werknemers minstens één gesubsidieerde werknemer met een beperking tewerk te stellen. Bij Gunz kunnen we ons helemaal in deze regel vinden en komen we deze verplichting dan ook meer dan 100% na.