Om deze website optimaal te laten functioneren en continue te verbeteren gebruiken wij COOKIES. Gelieve u de COOKIES te accepteren om alle funktionaliteiten en toepassingen van deze website te gebruiken. Verdere informatie betreffende COOKIES vindt u hier. Ik ben het ermee eens
+43 5523 63636-0
Home Duurzaamheid Algemeen welzijn

Duurzaamheid / Algemeen welzijn

De firma Gunz draagt duurzaamheid al decennialang hoog in het vaandel. In ons dagelijks doen en handelen proberen we zo weinig mogelijk hulpbronnen te verbruiken en efficiënt te werken.
Het thema duurzaamheid blijft voor ons niet beperkt tot ecologie en klimaatbescherming, voor ons zijn ook waarden die het algemeen welzijn bevorderen, zoals menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid, belangrijk. Om dit met nog meer overtuiging te kunnen doen, zijn we lid van “Gemeinwohl-Ökonomie”, een beweging die streeft naar een economie die het algemeen welzijn dient, en laten we ons certificeren.

We beseffen heel goed dat we de grote wereld niet kunnen veranderen maar in onze eigen kleine wereld zien we elke dag opnieuw mogelijkheden om met daden en waarden veranderingen en verbeteringen voor meer algemeen welzijn tot stand te brengen. En om dit op een transparante en open manier te doen en er zo ook over te communiceren.

Onze verantwoordelijkheid als onderneming stopt niet bij het opstellen van de financiële balans. We streven niet naar winstmaximalisatie. We willen veel verder gaan!
We zien onszelf als een sociaal competente familiale onderneming. Onze inspanningen voor het algemeen welzijn worden gestuurd vanuit ons hart. Sociale verantwoordelijkheid is voor ons geen vreemd woord.

Duurzaamheid en streven naar algemeen welzijn maken meer en meer deel uit van onze ondernemingsfilosofie. We zien deze investeringen als een deel van ons bedrijfsideaal en willen ons hiermee graag onderscheiden van andere ondernemingen. We willen werknemers, leveranciers, klanten en partners enthousiast maken over ons.

Onze kernpunten op het vlak van het algemeen welzijn:

  • Ecologische duurzaamheid en klimaatbescherming
  • Menselijke waardigheid
  • Solidariteit
  • Rechtvaardigheid